İpek Merçil2018-09-02T11:55:00+00:00

İPEK MERÇİL

Feyza Ak Akyol - Eğitmen

1986 yılında Galatasaray Lisesini, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamlamıştır. Farhad Khosrokavar yönetimindeki doktora tezinde Çağdaş Türkiye’de İslamcı Kadın Aydınları inceleyen İpek Merçil kadın/erkek ilişkilerinin dönüşümüne farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 2001 yılında doktor ünvanını kazandıktan sonra 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında ise doçent olmuştur.

Halen Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan MERÇİL’in spor sosyolojisi, İslamcı hareketin sosyolojisi, din sosyolojisi, suç ve ceza sosyolojisi konularında kadını merkeze alan çalışmaları bulunmaktadır.

Envato Logo

“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”

NIGEL RAWLINSON • SENIOR PARTNER
Envato Logo
“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”
NIGEL RAWLINSON • SENIOR PARTNER
Envato Logo
“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”
NIGEL RAWLINSON • SENIOR PARTNER